Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.

 

WALNE ZGROMADZENIE PTSL

Walne Zgromadzenie PTSL o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się 10 grudnia 2022 (sobota) o godz. 12.00 (I termin) i 12.15 (II termin) w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

image003.png