Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.

 

Dr hab. KAROL DERWICH †

19 maja 2022 roku zmarł nasz Kolega Dr hab. KAROL DERWICH, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, latynoamerykanista i politolog, Kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej oraz Pracowni Centrum Meksykańskiego Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny latynoamerykanista, uznany badacz dysfunkcyjności państw i procesów demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej, w szczególności w Meksyku, pasjonat krainy Pierzastego Węża, autor licznych publikacji w języku polskim, angielskim i hiszpańskim poświęconym zagadnieniom politycznym i społecznym w Ameryce Łacińskiej. 

kir-png-2.png