Władze

 

Zarząd Główny PTSL:

Prezes: dr Miłosz Giersz

Wiceprezes: dr Maciej Sobczyk

Sekretarz Generalny: dr Michał Stelmach

Skarbnik: dr Ewa Kubiak

Członkowie Zarządu: mgr Elżbieta Jodłowska, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska
Sekretarz: dr Wiesław Więckowski

Członkowie: mgr Mirosław Mąka, mgr Michał Gilewski

 

Sąd Polubowny:

Przewodniczący: dr hab. Stanisław Kosmynka

Członkowie: prof. dr hab. Urszula Żuławska, prof. dr hab. Andrzej Krzanowski