ptsl

DZIEŃ LATYNOAMERYKAŃSKI I PRZYZNANIE NAGRODY IM. IGNACEGO DOMEYKI

Nagroda im. Ignacego Domeyki jest przyznawana corocznie młodym badaczom za najlepsze prace dyplomowe (habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie) oraz artykuły naukowe poświęcone problematyce latynoamerykanistycznej. Jej celem jest przede wszystkim popularyzacja i wspieranie zainteresowania badaniami nad Ameryką Łacińską wśród młodych polskich naukowców, niemniej uroczystość jej wręczenia, mająca niezmiennie od lat oficjalny charakter, pełni także ważną funkcję integrującą środowisko latynoamerykanistów w Polsce.

W ramach edycji konkursu ogłoszonej w roku 2013, ZG PTSL podjął decyzję               o przyznaniu nagrody głównej, obejmującej również premię finansową, dr Agacie Hummel za pracę doktorską pt. Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Funkcjonowanie mikrokredytów w Anguahan, Michoacán, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego.

Oprócz nagrody głównej przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia (bez premii finansowych), które otrzymały:

- mgr Anna Przytomska za pracę magisterską pt. Yachak - szaman, przywódca               i strażnik tradycji Indian Kiczua z Andów Peruwiańskich napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego

- mgr Katarzyna Marciniak za pracę magisterską pt. Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z inkaskiego centrum ceremonialno-administracyjnego Maucallacta I napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Ziółkowskiego.

            Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody głównej miała miejsce 11 grudnia w Łodzi podczas Día Latinoamericano, organizowanego przez łódzki oddział PTSL oraz Zakład Studiów Latynoamerykańskich UŁ.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

1

Nagroda im. Ignacego Domeyki w 2013 roku była współfinansowana z funduszy MNiSW w ramach dotacji DUN dla PTSL, nr. umowy: 664/P-DUN/2013.

stopka