ptsl

Rola polskiego dziedzictwa narodowego w historii Peru (część II) – prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne

Projekt realizowany do 31.12.2022 r.

 

Kierownik Projektu:

dr Jędrzej Kotarski

Foto JK


W ramach umowy Nr 05607/22/FPK/POLONIKA realizowana jest druga część grantu poświęconego Polakom w historii Peru. Autorem obu projektów i ich kierownikiem jest dr Jędrzej Kotarski. Działania projektowe są możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Rządowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” (środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury).

Dzięki badaniom wzbogacona została fragmentaryczna dotąd wiedza na temat Polaków zasłużonych dla rozwoju w Peru. Celem projektu jest zebranie, uporządkowanie i krytyczne opracowanie wybranej części źródeł dotyczących nieznanego szerzej fragmentu polskiego dziedzictwa narodowego funkcjonującego za granicą w odniesieniu do działalności grupy polskich migrantów z przełomu XIX i XX w. Grupę tę uformowało kilkunastu Polaków, specjalistów z zakresu nauk technicznych, którzy wyemigrowali do Ameryki Łacińskiej z Europy w ramach indywidualnych kontraktów zarobkowych związanych prowadzoną wówczas modernizacją Peru. Brak szerszej informacji na omawiany temat na gruncie polskim narzucił konieczność poszukiwania, szczegółowych materiałów w archiwach peruwiańskich.

Źródła, do których udało się dotrzeć autorowi projektu potwierdziły jego wstępną tezę, że polscy XIX-wieczni migranci, stali się inspiratorami wprowadzania w Peru nie tylko rozwiązań modernizacyjnych kraju w aspektach technicznych, ale również w zakresie reorganizacji edukacji, promocji nowych form samoorganizacji społecznokulturowych: stowarzyszeń, związków porządkujących działania grup partykularnych, zawodowych, sportowych, ideologicznych, sprzyjających rozwojowi aktywności społeczeństw wprowadzanych szerzej w wartości poczucie różnych tożsamości i ich znaczenia dla budowy społeczeństw obywatelskich.

IMG 7173 resize

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB